Privacy policy

Privacy policy

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, geeft u informatie door die toelaat u als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als u daar toestemming voor geeft.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door het gebruik van onze website en/of onze diensten, erkent u dat u deze Privacy Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de website gecommuniceerd worden.

U hebt altijd het recht om uw bewaarde persoonsgegevens:
 • op te vragen en in te kijken,
 • te (laten) wijzigen,
 • te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

U kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. U wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als u de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als u een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Zo verwerken we uw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is:

 • Eventus Interieur
 • info@eventus-interieur.be

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven).

Eventus Interieur – info@eventus-interieur.be

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om u informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

 • Uw algemene en identificatiegegevens (bijv. naam, voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres en/of postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer);
 • Uw functie (bijv. titel, functie, naam van de onderneming);
 • Betalingsgegevens (bijv. creditcardgegevens, bankgegevens, btw- of ander fiscaal identificatienummer);
 • Informatie over uw gebruik, reacties en/of voorkeuren, inclusief de soorten besproken berichten, communicatiekanalen en frequentie;
 • Gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u formulieren invult of tijdens evenementen die u bijwoont, of wanneer u tijdens een gesprek of een enquête vragen beantwoordt;
 • Gegevens die betrekking hebben op onze producten en diensten;

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om u de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. U kiest of u hier gegevens invult.

Waarom worden uw persoonsgegevens bijgehouden?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 • Contactformulier: om aan u vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
 • Aankoopformulier: om u aankoop te kunnen verwerken, de gewenste producten te leveren en u andere producten te kunnen tonen die u misschien interesseren (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang)
 • Aanvraag brochure: om u de brochure op te sturen (uitvoeren opdracht)

Een uitzondering hierop kan enkel met uw expliciete toestemming.

Hoe lang worden uw gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om u de dienst te verlenen die u zelf activeerde of waarvoor u toestemming gaf. Uw persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst  mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor uw privacy.

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor u toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. boekingsoftware, verkoopsoftware …);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop uw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van uw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten

Hebt u ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens, contacteer dan commission@privacycommission.be
Meer informatie over klachtenprocedures vindt u op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.

Laatste update 27/08/2023